Neonatal Online Training in Europe 2009-2011

Menadżerem i koordynatorem tego programu w Polsce jest Pan Pofesor dr hab. Janusz Gadzinowski, Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii: tel: (061) 841 92 70, fax: (061) 841 94 11 email: jgadzin@gpsk.am.poznan.pl.
Pierwsza grupa polskich neonatologów, 10 osób z ośrodków w Poznaniu, Łodzi i Warszawie rozpocznie zajęcia wirtualne 19- go kwietnia 2010r. 
Moduł 1 – Neurologia zakończy się 25-go czerwca. 
Kolejne moduły to: 
Moduł 2 – Epidemiologia (1.09.2010-5.11.2010), 
Moduł 3 – Odżywianie (15.11.2010-11.02.2011), 
Moduł 4 – Oddychanie ( 14.02.2011- 21.04.2011).
 

Czas trwania programu to: kwiecień 2010 – kwiecień 2011

W tej edycji szkolenia wirtualnego, oprócz lekarzy neonatologów z Polski wezmą udział lekarze neonatolodzy z: Estonii, Niemiec, Gruzji, Litwy, Danii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Turcji i Rumunii.

Szczegółowe informacje tutaj i na stronach internetowych organizatorów programu www.leonardo.org.uk