Wiadomości dla rodziców

Drodzy Rodzice,

poniższe ustalenia zostały opracowane dla dobra i bezpieczeństwa
Was i Waszych dzieci w okresie zwiększonych obostrzeń w trakcie pandemii Covid-19

 1. W Oddziale, u każdego z pacjentów, odwiedziny jednego z rodziców odbywają się codziennie w godzinach: 7:30-9:30; 9:45-11:45; 12:15-14:00; 14:15-16:00; 17:45-18:45. Rodzic odwiedzający dziecko nie może mieć objawów infekcji i jest zobowiązany do wykonania raz na 48 godzin bezpłatnego testu antygenowego (informacja u koordynatora odwiedzin). W celu ustalenia terminu odwiedzin prosimy o kontakt z koordynatorem odwiedzin w dniu poprzedzającym odwiedziny w godzinach od 9:00 – 11:00 pod numerem telefonu: 663 833 400. Jeżeli w danym dniu po godzinie 11:00 nadal są wolne miejsca w harmonogramie odwiedzin istnieje możliwość umówienia się telefonicznego w godzinach od 11:00-11:30 (pod numerem 663 833 400) lub w danym dniu podczas odwiedzin u dziecka wpisania się na listę odwiedzających (u koordynatora odwiedzin), na dodatkowe odwiedziny. W dniu konsultacji okulistycznej, wyjątkowo, godziny odwiedzin mogą ulec zmianie (informacja u koordynatora odwiedzin).
 2. Matki dzieci, które przebywają w Oddziale Opieki Pośredniej, a są aktualnie pacjentkami szpitala mogą przebywać przy dziecku na czas karmień, ojcowie tych dzieci mogą umawiać się na odwiedziny wg. harmonogramu odwiedzin. Jednoczasowo przy dziecku może przebywać jeden rodzic.
 3. Matki dzieci, które przebywają w Oddziale Intensywnej Opieki, a są aktualnie pacjentkami szpitala mogą przebywać przy dziecku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
 4. Ojcowie dzieci, które przebywają w Oddziale Intensywnej Opieki i Oddziale Opieki Ciągłej mogą umawiać się na odwiedziny zgodnie z harmonogramem odwiedzin. Jednoczasowo przy dziecku może przebywać jeden rodzic.
 5. Jeżeli stan noworodka na to pozwala, w trakcie odwiedzin, istnieje możliwość kangurowania.
 6. Prosimy o wcześniejsze przybycie do szpitala. Przy wejściu od ul. Jackowskiego ochrona zweryfikuje zgodność Pana/Pani danych, następnie przekieruje Pana/Pani do TRIAGE w celu wykonania pomiaru temperatury i wypełnienia ankiety epidemiologicznej.
 7. Celem wykonania bezpłatnego testu antygenowego prosimy o udanie się do kontenera (miejsce zgodnie z oznaczeniami i informacją od ochrony szpitala). Jeżeli test będzie ujemny należy skierować się do wejścia B3 i dalej na Oddział Neonatologiczny (w windzie przycisk B3). Wynik testu wraz z ankietą prosimy dostarczyć do koordynatora odwiedzin.
 8. Wejście do dziecka jest możliwe jedynie w maseczce oraz po odbyciu instruktażu u koordynatora odwiedzin (podwinięcie rękawów do łokci, zdjęcie biżuterii, zegarka i dezynfekcja rąk według schematu).

 Przed wejściem należy również zdezynfekować telefon komórkowy.

 1. W trakcie opieki nad dzieckiem nie można korzystać z telefonu komórkowego (prowadzenie rozmów, wysyłanie wiadomości). Prosimy o wyciszenie telefonu i umieszczenie go w kieszeni ubrania lub w szafce u koordynatora odwiedzin.
 2. Prosimy o opuszczenie oddziału na czas wizyt, wykonywania inwazyjnych procedur medycznych i diagnostycznych oraz przyjęć nowych pacjentów.
 3. Podczas odwiedzin u dziecka jest możliwość odciągania pokarmu w pokoju laktacyjnym, jednoczasowo mogą tam przebywać 4 osoby.
 4. Przekazywanie pokarmu naturalnego, odciągniętego w domu, dla pacjenta przebywającego w oddziale, jest możliwe codziennie od godziny 8:00 do 18:00. Pokarm odbierze pracownik oddziału przy wejściu na Oddział Neonatologiczny. Osoba dostarczająca pokarm zobowiązana jest każdorazowo do wypełnienia ankiety epidemiologicznej przy wejściu do szpitala (kontener). Informacji o odciąganiu i przechowywaniu pokarmu udzieli pracownik Kuchni Mlecznej na miejscu lub pod tel.
 5. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zabrania się przetwarzania danych biometrycznych (w szczególności filmowania i/lub fotografowania) pacjentów, personelu lub innych osób bez uzyskania ich wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych.

Szkoła dla Rodziców

Wszystkich chętnych Rodziców zapraszamy na  spotkania w Sali Seminaryjnej Oddziału Neonatologii. Chętnych Rodziców prosimy o zapisywanie się u Koordynatora   odwiedzin.Tematyka spotkań:

 • 02.2022; 9.02.2022; 14.02.2022; 22.02.2022 „Podstawy pierwszej pomocy” zajęcia prowadzone przez Ratownika medycznego W godzinach: 15:30-17:30  
 • 02.2022 ; 23.02.2022; – „Rehabilitacja noworodków i wspieranie ich rozwoju” zajęcia prowadzi Rehabilitant             W godzinach 12:00-14:00
 • 02.2021 – „Warsztaty laktacyjne – karmienie wcześniaka po wypisie do domu” prowadzi Doradca laktacyjny. W godzinach:  13:00-14:00      16:30-17:30
 • 02.2022 ,, Pielęgnacja noworodka, kąpiel, profilaktyka zakażeń RSV” prowadzi Położna W godzinach: 16:00-18:00