Wiadomości dla rodziców

 

Drodzy Rodzice,
 

poniższe zalecenia zostały opracowanie dla dobra, komfortu i bezpieczeństwa Waszych dzieci.

Rodzice lub opiekunowie prawni mogą przebywać bez ograniczeń, jednak ze względów organizacyjnych, epidemiologicznych i bezpieczeństwa zalecamy aby jednoczasowo przy dziecku obecna była tylko jedna osoba do godz. 21.00.
Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn Dyrekcja Szpitala może wprowadzić okresowe ograniczenie odwiedzin.
W sytuacji, gdy dziecko jest w stanie bardzo ciężkim, wówczas przy dziecku mogą być obydwoje rodzice/ opiekunowie prawni.
Prosimy o opuszczenie oddziału w następujących sytuacjach:
na czas wizyt lekarskich,
na czas wykonywania inwazyjnych procedur leczniczych i diagnostycznych oraz przyjęć nowych pacjentów,
na czas podłączania żywienia pozajelitowego:

w Oddziale Opieki Pośredniej oraz Opieki Ciągłej wszyscy odwiedzający opuszczają salę
w godzinach od 15:30 do 17:00,
w Oddziale Intensywnej Opieki wszyscy odwiedzający opuszczają salę od godziny 16:00
do 18:00,
w Oddziale Izolacyjnym Noworodka wszyscy odwiedzający opuszczają salę w godzinach od 15:00 do 17:00,

podczas przekazywania pacjentów przez kolejne zmiany pielęgniarek i położnych tj. ok. godz. 7:00 i godz. 19:00.
Do godz. 21:00 w Oddziale Neonatologicznym pracuje Koordynator, do którego prosimy zgłaszać każdą swoją obecność na oddziale. Koordynator udziela informacji o organizacji pracy oddziału.
Ze względów bezpieczeństwa w godzinach 19:00-7:00 rodzic /opiekun prawny wchodząc do Szpitala ma obowiązek okazać pracownikowi portierni (wejście od ul. Jackowskiego) dokument tożsamości (ze zdjęciem) i na jego podstawie otrzymuje identyfikator uprawniający do wejścia do Szpitala (identyfikator należy zdać w portierni podczas wyjścia). Portier prowadzi rejestr wejść i wyjść ze Szpitala (odnotowuje imię, nazwisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość rodzica/opiekuna prawnego) oraz rejestr wydanych identyfikatorów.
W trakcie opieki nad dzieckiem (dotykanie dziecka będącego w inkubatorze, przewijanie, kangurowanie, trzymanie na rękach), odwiedzający nie mogą korzystać z telefonu komórkowego (względy epidemiologiczne). Prosimy o wyciszenie telefonu i umieszczenie go w kieszeni ubrania.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zabrania się przetwarzania danych biometrycznych (w szczególności filmowania i/lub fotografowania) pacjentów, personelu lub innych osób bez uzyskania ich wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych.
Informacji o stanie zdrowia dzieci udzielają, osobom uprawnionym, lekarze w godzinach:
w dni robocze 13:30- 14:30
w dni świąteczne, soboty i niedziele – 14:30- 15:30

Informacji o stanie zdrowia dziecka nie udziela się telefonicznie poza wyjątkowymi sytuacjami, po ustaleniu z lekarzem prowadzącym.

Funkcjonowanie kuchni mlecznej i pokoju do odciągania pokarmu:
Godziny otwarcia kuchni mlecznej: 7:00-19:00,
Pokój do odciągania pokarmu dostępny jest przez całą dobę,

Dostęp do laktatorów szpitalnych w godzinach 7:15 – 18:15,
W pozostałych godzinach pokarm można odciągać przy użyciu własnych laktatorów,
Po odciągnięciu pokarmu prosimy o oznaczenie butelki (naklejką z danymi dziecka) i w godzinach pracy kuchni mlecznej pozostawienie jej w lodówce. Po zamknięciu kuchni mlecznej prosimy o przekazanie pielęgniarce/położnej opiekującej się dzieckiem w Oddziale.

Oddział Neonatologiczny 

Lekarz Kierujący Oddziałem – prof. dr hab. Marta Szymankiewicz – Bręborowicz

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem – dr hab. Tomasz Szczapa
Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Hanna Werc

Pododdział Intensywnej Terapii Noworodka

Telefon: 61-8419-242, 61-8419-052

Pododdział Opieki Pośredniej

Telefon: 61-8419-240

Pododdział Opieki Ciągłej

Telefon: 61-8419-232

Dyżurka lekarzy nadzorujących

Telefon: 61-8419-718

Dyżurki lekarzy

Telefon: 61-8419-241, 61-8419-457, 61-8419-433

Koordynator odwiedzin udzieli Państwu informacji o lekarzu leczącym Państwa dziecko.

Oddział Izolacyjny Noworodka

Lekarz Kierujący Oddziałem – prof. dr hab. Jan Mazela

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem – dr Monika Borkowska – Kłos
Pielęgniarka Oddziałowa – Barbara Kaseja

Dyżurka lekarska

           Telefon: 61-8419-095

Oddział:

Telefon: 61-8419-341, 61-8419-098

W szpitalu jest zatrudniony zespół psychologów. Jeśli chcecie Państwo skorzystać z porady psychologa prosimy o kontakt z pielęgniarką opiekującą się Państwa dzieckiem lub
z lekarzem leczącym dziecko.

 
Szkoła dla Rodziców
 

Wszystkich chętnych Rodziców zapraszamy na  spotkania w Sali Seminaryjnej Kliniki Neonatologii. Aktualny grafik znajduje się u koordynatora odwiedzin i na drzwiach wejściowych na oddziały.  

Tematyka spotkań:

„Podstawy pierwszej pomocy” zajęcia prowadzone przez Ratownika medycznego
„Rehabilitacja noworodków i wspieranie ich rozwoju” zajęcia prowadzi Rehabilitant
„Opieka powypisowa” prowadzi Lekarz Neonatolog.
„Moje dziecko w oddziale Neonatologicznym – Ja też opiekuję się swoim dzieckiem” prowadzi Psycholog
„Pielęgnacja wcześniaka. Kąpiel noworodka. ” zajęcia prowadzone przez Położną
„Pomoc socjalna dla rodziców chorego dziecka. Orzeczenie o niepełnosprawności”- prowadzi Pracownik Socjalny