Latest Blog

13 i 14.11.2010 Poznań Cele kursu: Wprowadzenie i ujednolicenie zasad postępowania w trakcie resuscytacji noworodka bezpośrednio po urodzeniu w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Kurs szczególnie koncentruje się na umiejętnościach kontroli ciepłoty ciała, praktycznego zaopatrzenia drożności dróg oddechowych, a…

Pliki do pobrania: rekomendacje i wytyczne Protokół 1A - Zakażenia Protokół 1B - GBS u matki Załącznik do protokołu 1 - Definicje Protokół 2 - Zapobieganie zakażeniom wewnątrzszpitalnym Protokół 3 - Centralne cewniki dożylne Protokół 4 - Tlenoterapia i wentylacja podczas…

Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło wskazania do stosowania profilaktyki zakażeń RSV za pomocą Synagisu. Moim zdaniem jest to korzystna decyzja w ochronie zdrowia noworodków i niemowląt. prof. dr hab. med. Janusz Gadzinowski

Od dnia 01.05.2015r. funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neonatologii w woj. Wielkopolskim pełni prof. dr hab. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz [ic_add_posts]

Menadżerem i koordynatorem tego programu w Polsce jest Pan Pofesor dr hab. Janusz Gadzinowski, Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii: tel: (061) 841 92 70, fax: (061) 841 94 11 email: jgadzin@gpsk.am.poznan.pl. Pierwsza grupa polskich neonatologów, 10 osób z ośrodków w Poznaniu,…

Nakładem Ośrodka Wydawnictw Naukowych w roku 2008 ukazały się następujące pozycje: 1 Żywienie noworodków z małą masą ciała - David H. Adamkin, Janusz Gadzinowski 2. Przewodnik żywienia noworodków z małą masą ciała - red. wydania polskiego - Janusz Gadzinowski