Dydaktyka

Regulamin zajęć z neonatologii

Zajęcia trwają 5 dni w godzinach 8:30-12:00 (z półgodzinną przerwą). 

Każdy student zobowiązany jest odbyć dodatkowy dyżur popołudniowy (4 godziny lekcyjne).

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa.

W poniedziałek przed zajęciami studenci powinni zgłosić się w szatni szpitala w celu odebrania stroju do ćwiczeń i przebrani stawić się przed salą seminaryjną Katedry Neonatologii o godzinie 8:30. Należy przynieść obuwie szpitalne i stetoskop.

Zaliczenie zajęć odbędzie się na podstawie obecności na wszystkich zajęciach i zaliczenia pisemnego testu kończącego zajęcia w piątek.

Koordynator zajęć – dr hab. n.med. Tomasz Szczapa, dr med. Monika Sierzputowska-Pieczara

 

Spis zagadnień obowiązujących do zaliczenia z neonatologii:

Fizjologia okresu płodowego oraz mechanizmów adaptacji do życia pozamacicznego (krążenie płodowe, termoregulacja)
Badania przesiewowe i szczepienia w okresie noworodkowym
Żółtaczki noworodkowe: różnicowanie, leczenie
Wcześniactwo, hipotrofia wewnątrzmaciczna, określenie wieku ciążowego
Zakażenia wewnątrzmaciczne bakteryjne i wirusowe
Choroby typowe dla noworodków urodzonych przedwcześnie: zespół zaburzeń oddychania, martwicze zapalenie jelit, krwawienia dokomorowe, dysplazja oskrzelowo-płucna, retinopatia wcześniaków
Noworodek matki chorej na cukrzycę
Zaburzenia oddychania: diagnostyka różnicowa, postępowanie
Żywienie noworodków, karmienie piersią, żywienie parenteralne
Resuscytacja noworodka
Wady wrodzone oraz zespoły genetycznie uwarunkowane
Organizacja trójstopniowej opieki perinatalnej

 

Podręczniki zalecane dla studentów IV roku:

„Podstawy neonatologii” J. Gadzinowski, M. Szymankiewicz
„Neonatologia” J. Gadzinowski, D. Vidyasagar
„Neonatologia” J. Szczapa
„Neonatologia” I. Gomella
„Pediatria” B. Górnicki, B. Dębiec, J. Baszczyński
„Manual of Neonatal Care”, J.Cloherty, E. Eichenwald