Kurs resuscytacji noworodka NLS (Newborn Life Support)

13 i 14.11.2010 Poznań
Cele kursu: Wprowadzenie i ujednolicenie zasad postępowania w trakcie resuscytacji noworodka bezpośrednio po urodzeniu w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Kurs szczególnie koncentruje się na umiejętnościach kontroli ciepłoty ciała, praktycznego zaopatrzenia drożności dróg oddechowych, a także prowadzenia wentylacji wspomaganej.
Adresaci kursu: Kurs jest adresowany do wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy mogą brać udział w resuscytacji noworodka. W szczególności do lekarzy neonatologów, anestezjologów, pediatrów, zespołów pomocy doraźnej (np. karetki N), położnych, pielęgniarek oddziałów noworodkowych i położniczych, ratowników medycznych.
Instruktorzy: Instruktorzy NLS z ramienia ERC
Język: Pierwsze kursy NLS w Polsce odbędą się w języku angielskim (podręcznik również w języku angielskim).
Uczestnicy: Grupy ćwiczeniowe po 6 osób.
Program:

Przed kursem (2 tygodnie) uczestnicy otrzymują podręczniki z zaleceniem dokładnego zapoznania się z ich treścią. Wypełniają pre-test (50 pytań, test wyboru) mający na celu ocenę poziomu wiedzy kandydatów. Wynik pre-testu nie wpływa na ocenę końcową uczestnika kursu.
Kurs trwa jeden dzień. W programie kursu: wykłady, pokazy, ćwiczenia, scenariusze symulowane na manekinach, dyskusje.

Ocena: Ocena odbywa się na podstawie zaliczenia testu końcowego obejmującego materiał kursu, oceny umiejętności praktycznego postępowania w danej sytuacji objętej scenariuszem egzaminacyjnym oraz ciągłej oceny uczestnika w trakcie ćwiczeń praktycznych.
Uczestnicy otrzymują certyfikat Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).
 
Kurs rekomendowany przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neonatologii województwa wielkopolskiego Prof. dr hab. Janusza Gadzinowskiego.
 
 
Organizatorzy:
Katedra Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Polska Rada Resuscytacji,
Polskie Towarzystwo Neonatologiczne,
Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej
Data i miejsce kursu:
13 i 14.11.2010 (2 kursy 1-dniowe)
Katedra Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Cena kursu: 350 zł
 
Dodatkowe informacje i zgłoszenia na kurs:
Katedra Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Osoba odpowiedzialna za organizację kursu: dr n. med. Tomasz Szczapa
tel. 61 8419 270
kontakt@neonatologia.edu.pl  /ilość miejsc ograniczona/
www.neonatologia.edu.pl
www.prc.krakow.pl