Kategoria: Aktualności

13 i 14.11.2010 Poznań Cele kursu: Wprowadzenie i ujednolicenie zasad postępowania w trakcie resuscytacji noworodka bezpośrednio po urodzeniu w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Kurs szczególnie koncentruje się na umiejętnościach kontroli ciepłoty ciała, praktycznego zaopatrzenia drożności dróg oddechowych, a…

Menadżerem i koordynatorem tego programu w Polsce jest Pan Pofesor dr hab. Janusz Gadzinowski, Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii: tel: (061) 841 92 70, fax: (061) 841 94 11 email: jgadzin@gpsk.am.poznan.pl. Pierwsza grupa polskich neonatologów, 10 osób z ośrodków w Poznaniu,…

Nakładem Ośrodka Wydawnictw Naukowych w roku 2008 ukazały się następujące pozycje: 1 Żywienie noworodków z małą masą ciała - David H. Adamkin, Janusz Gadzinowski 2. Przewodnik żywienia noworodków z małą masą ciała - red. wydania polskiego - Janusz Gadzinowski